+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

Yds-Yökdil Kursu Hakkında

Yds-Yökdil Kursu Hakkında

Yds Kursu Hakkında

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavdır. ÜDS ve KPDS yerine getirilen YDS okuma, anlama, gramer gibi açılardan dile hâkimiyetiniölçer. 
YDS Kursu İngilizce Hazırlık Kurslarımız, ÖSYM tarafından hazırlanan bu sınavın teknik olarak incelenmesi sonucunda şekillenmiştir. İngilizce sınavı için uzmanlarımız öğrencilerimizin öncelikle eksiklerini belirler ve hazırlık kursumuzun devamında bu eksikleri gidermek üzerine öğrencimizi yönlendirir. YDS İngilizce hazırlık kursumuza katılmak için, puan hedefini de göz önüne alarak öğrencilerimizin en az Upper-Intermediate seviyesinde İngilizce dil becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu, öğrencimizin başarısı ve elbette sağlıklı bir İngilizce hâkimiyeti için mühimdir. Bu noktada gerekli danışmanlık hizmeti, kurumumuz tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Amacımız, öğrencilerine en iyi YDS Kursu hazırlığını sağlamak ve hedefleri doğrultusunda yardımcı olmaktır. YDS Kursumuz süresince öğrencilerimiz en az 4 birebir YDS deneme sınavından geçerler. Kurs süresince İngilizce eğitmenlerimiz Global Dil Akademisi  YDS yayınları ve diğer kaynaklardan da faydalanarak, öğrencimizi soru tiplerine alıştırır ve eksiklerin yakalanmasını sağlar. Kurs başında eğitim materyalleri öğrencilerimize ücretsiz olarak temin edilir. Gerek doğru İngilizce bilgisi, gerek sık karşılaşılan kelimeler, gerekse sınav süresince ihtiyaç duyulacak tüm teknik bilgiler YDS İngilizce Kursumuzda öğrencilerimize kazandırılır.

Yds Kursu  IM GLOBAL LANGUAGE CENTER  Sınava Sizleri Nasıl Hazırlayacak?

 • Akademik düzeyde kelime bilgisi öğreterek,
 • Geçmiş yılların sınav sorularını analiz ederek,
 • Kelime listesi değil, cümle listesi vererek. Böylece size anlamsız sözcükler yerine anlam sunuyoruz.
 • Gelişmiş bir gramer bilgisi,
 • Sınav teknikleri
 • Planlı ve profesyonel eğitim,
 • Size her konuda rehber olabilecek kadromuzla sizlerle birlikteyiz.

Yds Kursu Program içeriği

 • Kursumuzda temel olarak 120 saatlik sınıf içi ders anlatımı vardır.
 • YDS Hazırlığındaki öğrencilerimiz hafta için 2 gün saat 15:00-17:00 arasında ücretsiz sağladığımız ek etütlerden faydalanmaktadır.
 • Deneme sınavlarının çözümü için ek olarak YDS soru çözümü kulüplerimiz öğrencilerimize ücretsiz olarak sağlanır.
 • Ders Metaryalleri tarafımızdan ücretsiz olarak temin edilir.
 • Bir ders saati 50 dakikadır.Online derslerde süre değişiklik gösterebilir.
  • Yds Sınavı Hakkında
  • YDS SORU TÜRLERİ VE HER SORU TÜRÜ İÇİN AYRILMASI GEREKEN SÜRE
  • 1.- 16. Sorular 
   (Kelime, Gramer, Edat ve PhrasalVerb) Soru Sayısı : 16 Süre: 12 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 09:30 - 09:42 

   17.- 21. Sorular 
   (Cloze Test) Soru Sayısı : 5 Süre: 5 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 09:42 - 09:47 

   22.- 26. Sorular 
   (Cloze Test) Soru Sayısı : 5 Süre: 5 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 09:47 - 09:52 

   27.- 36. Sorular 
   (Yarım Cümle Tamamlama) Soru Sayısı : 10 Süre: 15 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 09:52 -10:07 

   37.- 42. Sorular 
   (Çeviri) Soru Sayısı :Süre: 6 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:07 - 10:13 

   43.- 47. Sorular 
   (Uymayanı At) Soru Sayısı : 5 Süre: 8 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:13 - 10:21 

   48.- 52. Sorular 
   (Karşılıklı Konuşma) Soru Sayısı : 5 Süre: 8 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:21 - 10:29

   53.- 56. Sorular 
   (Paragraf Tamamlama) Soru Sayısı : 4 Süre: 10 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:29 - 10:39

   57.- 60. Sorular 
   (İngilizce Cümlenin İngilizce Eşanlamlısı) Soru Sayısı : 4 Süre: 6 dakika Başlangıç-Bitiş Saati :10:39 - 10:45

   Dinlenme Arası 
   Süre: 5 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:45 -10:50 

   61.- 80. Sorular 
   (Metin İnceleme) Soru Sayısı :20 Süre: 50 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 10:50 - 11:40
  •  
   Son kontrol ve seçenek dağılımının hesaplanması
   Süre: 20 dakika Başlangıç-Bitiş Saati : 11:40 - 12:00 
  • Sınavda konuların puan dağılımı ise şöyledir:
  • Kelime ve Grammer: 17,5 puan
  • *Cloze Test: 12,5 puan
  • *Cümle Tamamlama: 12,5 puan
  • *Çeviri: 7,5 puan
  • *Paragraf Tamamlama: 4 soru 5 puan
  • *Durumu Uygun İfade Etme: 4 soru 5 puan
  • *Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma: 4 soru 5 puan
  • *Anlama En Yakın Cümleyi Bulma: 4 soru 5 puan
  • *Diyalog Tamamlama: 4 soru 5 puan
  • YDS Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?
   YDS’den doçent adaylarının en az 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarının en az 55 alması gerekir. Akademik kadro ilanları için ise her üniversite ve bölüm kendi taban puanını belirlemektedir. Ortalama olarak YDS’den 65 puan alan aday başarılı sayılabilir. Dil tazminatı için ise,
   • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
   • 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
   • 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
   • 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
   • 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak değerlendirildiğinden adayların aldıkları puan ayrıca önem kazanmaktadır. Dolayısıyla iyi bir YDS eğitim süreciyle en yüksek puana ulaşmaları gerekir. 
  • YÖKDİL sınavı, adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi kendi uzmanlık alanlarına yönelik soruların bulunduğu bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ortak çalışması ile düzenlenmektedir.
  • YÖKDİL’de çıkan soru tipleri Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında değişiklik göstermemektedir. Ancak YÖKDİL sınavının Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri şeklinde alanlara ayrılması sadece cümlelerin ve paragrafların içeriklerini etkilemektedir.
  • YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak diyalog tamamlama ve eş anlamlı cümle soru tipleri yer almamaktadır. Bunun yerine diğer soru tiplerinin soru sayısında artışa gidilerek aradaki açık giderilmiştir.
  • 1: YÖKDİL İlk 20 soru
  • YÖKDİL’de ilk 20 soru kelime ve gramer bilgisinin ölçüldüğü bölümdür. Bunların 6 tanesi kelime bilgisini; 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Kelime sorularının 1 tanesi phrasalverb diğerleri normal kelime sorularıdır. Gramer bölümünde hangi konudan kaç adet soru sordukları her dönem değişebilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bağlaç bilgisinin sorulduğunu görüyoruz.
  • 6 kelime sorusu:
  • -        1 phrasalverb
  • -        5 normal kelime sorusu
  • 14 gramer sorusu:
  • -        Preposition Bilgisi
  • -        Bağlaç bilgisi
  • -        Tense bilgisi
  • -        Gerund&infinitive bilgisi
  • -        RelativeClause&NounClause bilgisi
  • 2: YÖKDİL Cloze Test (2x5) 10 Soru
  • Clozetest’te tıpkı ilk 20 soru gibi kelime ve gramer bilgisi ölçülmektedir. Ancak YÖKDİL Cloze Test soru tipinde soru kökleri cümle şeklinde değil; paragraf şeklindedir. YÖKDİL’e katılan adaylara her paragraftan 5 adet soru sorulur. Cloze test bölümünde kaç tane gramer kaç tane kelime sorulacağı belli değildir. Paragrafın içeriğine göre sorular değişebilmektedir.
  • 3: Cümle Tamamlama Soruları (11 soru)
  • YÖKDİL’de karşılaştığımız cümle tamamlama soruları hem okuduğunu anlama hem de gramer bilgisinin değerlendirildiği soru tipidir. Bu soru tipini yapabiliyor olmak sınavı geneli açısından büyük avantajdır.
  • 4: YÖKDİL Çeviri Soruları (12 soru)
  • YDS ya da YÖKDİL fark etmeksizin sınava katılan adayların çoğu için en kolay çözülen soru tipidir. YDS’de adaylara 6 adet çeviri sorusu sorulmaktadır fakat YÖKDİL’de 12 adet çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de 12 adet soruluyor olması adayların iyi bir sınav geçirebilmesi adına büyük bir avantajdır. Bu soruların yarısı Türkçeden İngilizceye; diğer yarısı İngilizceden Türkçeyedir.
  • 5: Paragraf Tamamlama Soruları (6 soru)
  • YÖKDİL paragraf tamamlama soru tipinde paragraf bilgisi ölçülmektedir. Genellikle 4-5 cümlelik bir paragrafın herhangi bir cümlesi çıkartılır ve boşluğa anlam ve yapısal olarak seçeneklerdeki hangi cümlenin geleceği sorulur.
  • 6: İlgisiz Cümle Soruları (6 soru)
  • İlgisiz cümle soru tipinde tıpkı paragraf tamamlama sorusunda olduğu gibi paragraf bilgisi ölçülmektedir. Paragraf tamamlamadan farklı olarak paragrafın içerisine ilgisiz bir cümle eklenmiştir ve sizden bu cümleyi tespit etmeniz istenir. Genel anlamda okuduğunu anlayabilen adaylar paragraf tamamlama ve ilgisiz cümle sorularını rahatlıkla çözebilmektedir.
  • 7: YÖKDİL Paragraf Soruları (5 x 3 = 15 soru)
  • YDS ya da YÖKDİL sınavlarına giren adaylar tarafından genellikle en az netin yapıldığı bölümdür. YDS’de paragraf soru tipinden 20 soru gelirken YÖKDİL’de bu sayı 15’e düşürülmüştür. YÖKDİL’de daha az paragraf sorunun olması bir avantajdır diyebiliriz. Toplamda 5 adet paragraf yer almakta ve her paragrafta okuduğunu anlamaya dayalı 3’er adet soru bulunmaktadır.

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.