+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

Arapça

NEDEN ARAPÇA KURSU ?

Arapça Kursu bugün ikinci bir dil öğrenme gerekliliği için bir dizi gerekçe sıralanabilir.Im Global Language Center  Arapça Kursu size istediğiniz eğitimi sunar. Başka bir dil ve kültürü öğrenmek, ilk olarak kariyerinizi zenginleştirecek, ufkunuzu genişletecek ve hayatınıza zenginlik katacaktır. Kültürler arası ilişkiler ve başka dünyaları anlayabilmek için Üretken düşünme kabiliyetinizi artırmak için Kendini ifade etme kabiliyeti gelişir. Kelime hazinesi genişler, bunun yanında kendi dilinizi yeni alanlarda kullanma beceriniz artar. ArapçaKursu Yurtdışında seyahat ve eğitim imkanlarınızı arttırmak için İş bulma şansınızı ve maaş miktarınızı artırmak için. gibi gereklilikler bunlardan sayılabilir. Ama daha önemlisi, yaşadığımız dünyayı ve dünyayı paylaştığımız insanları kendi dilinde daha iyi anlamak ve yorumlamak için.

Peki ikinci bir dil seçeneğinde neden Arapça Kursu?

Çünkü Arapça 22 Orta Doğu ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Kullanıldığı coğrafya itibariyle, dünya tarihinin, kültürel birikiminin ve ekonomi gerçeklerinin temel merkezlerini oluşturur. Antik arkeoloji ve Mısır'daki piramitler, sfenksler gibi tarihi eserler ve Arapçanın edebi yoğunluğu, Arapça öğreniminin önemini artıran öğelerdir. Uluslararası ticaret, politika bilimi, uluslararası hukuk ve kültür tarihi öğrencileri, uzmanları ve meraklıları için Arapça öğrenmek çok şey kazandırabilir. Petrol üretimi ve petrokimya endüstrileri sebebiyle dünyanın ilgisi birçok Arap ülkesinin ekonomileri üzerindedir... gibi bazı dünya gerçekleri sebepler arasında sıralanabilir.

ARAPÇA NASIL BİR DİL ?

Arapça Kursu Arap dili, Sami dil ailesindendir. Yemen’de bulunan ve tarih itibariyle en eski yazılı metinlerin Arapça olması bize bu dilin ne kadar köklü bir dil olduğunu ispat etmektedir. Arap dili, türetme dilidir, bir kökten farklı birçok kelime türetilebilmektedir.Arapça Kursu bu durum dildeki mantığın bir göstergesidir. Arapçanın bir diğer özelliği, kelimenin anlamı ile sesi arasında uyum olmasıdır. Mesela “zelzele” dendiğinde anlamdaki sarsıntı sanki dilde hissedilmektedir. Bu yönüyle, Araplar, edebiyatta, şiirde çok ileri seviyede idiler. Arapçayı ustalıkla kullanıyorlardı. Kabe duvarlarına astıkları şiirler hala meşhurdur. Arap dili kelime açısından en zengin dillerdendir. Sadece bir ciltlik La Rus sözlüğünde 53.500 Arapça kelime vardır. Cahiliye dönemi şairi Anter’inin 80.000 kelime kullanarak şiirlerini nazmettiğisöylenir.Arapça Kursu Ayrıca aynı manadaki farklı kelimelerin bol olması o dilin zenginliğinin ve kendini ifade etme özgürlüğünün kanıtıdır. Araplarda mesela deve çöle en uygun vazgeçilmez bir binek olduğu için onunla ilgili binlerce kelime mevcuttur. Arapçanın diğer dillerden ayrılan yönü de; birçok yöresel lehçesiyle halk arasında konuşmada farklılık göstermesidir. Kur’an’ın yedi kıraat üzerine oluşu da bu sebeptendir. Ancak İslam’ın yayılması sebebiyle Arapça konuşan milletlerin sayısı arttıkça, lehçelerin (Ammece: dile kolay gelen şekilde gramer kurallarına uymadan konuşmak) de sayısı artmıştır. Yani Arapçanın klasik ve modern diye ayrımı söz konusudur. Yazı ve güzel konuşma dili olan Fasih Arapça (Doğru Arapça)’nin bozulmadan asırlarca canlı kalmasını Kur’an’a borçluyuz. Arapça, günümüzde Birleşmiş Milletler ’deki beş resmi dilden biri kabul edilmiştir. Stratejik dil olarak da son zamanlarda Arapça öğrenmeye dünya genelinde talep artmıştır. Türklerin İslam’ı kabulünden sonra ise, Arap dilini eğitimde kullanmaları sebebiyle Türkçe ’ye birçok Arapça kelime yerleşmiştir. Türkçe’nin yüzde kırkını Arapça Kursu kelimeler oluşturmaktadır. Bu yüzden dahi bu dili öğrenmeye daha fazla önem verilmelidir. Dilimize yerleşmiş olan Arapça kelimeleri de yeni nesillere aktarmak gerekir.Arapça Kursu Unutulmamalıdır ki, dil bir milletin fikirleri, manaları ve ruhi hakikatleriyle varoluş biçimidir. Dil, toplumu yansıtan ayna görevini üstlenir. Kelimelerdeki derinlik, duygu ve düşüncelerdeki derinliğe işaret eder.

HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Kur Süresi

Cumartesi - Pazar

10:00 - 14:00

8

2,5 Ay

Cumartesi - Pazar

14:00 - 18:00

8

2,5 Ay

 

HAFTA İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Kur Süresi

Pazartesi - Çarşamba

19:00 - 21:30

6

3 ay

Salı - Perşembe

19:00 - 21:30

6

3 ay

ARAPÇA KURSU İÇERİĞİ

  • Arapça Kurslarımız 3 seviyeden oluşmaktadır.
  • Her kur 72 saatten oluşmaktadır.
  • Her seviye sonunda öğrencilere seviye tespit sınavı yapılır.
  • Sınavı geçemeyen öğrenciler devamsızlığı %10 altında ise ücretsiz kur tekrarı yapılır.
  • Ders materyalleri tarafımızdan ücretsiz olarak verilir.
  • Eğitimlerimiz Türk ve Yabancı eğitmenler eşliğinde yapılır.
  • Eğitim sonunda kursumuzun milli eğitim onaylı sertifikası verilir.

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.