+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

Aile Birleşimi Kursu

ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ KURSU (IM GLOBAL LANGUAGE CENTER)

Türkiye’nin en çok tercih edilen ve sınav kazandıran Aile Birleşimi Almanca kursu olarak en fazla 4 kişilik gruplar oluşturmaktayız. Böylece her öğrencinin bireysel öğrenimi ve kontrolü daha etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca istediğiniz gün ve saatlerde eğitim alabileceğiniz, sınav geçme garantisi verdiğimiz birebir özel ders programlarımız bulunmaktadır. Birebir özel derslerde sınava hazırlık süreciniz 1 aya kadar düşürülebilmektedir. Im Global Language Center olarak öğrencilerimize sadece Almanca öğretmekle kalmayıp onları psikolojik olarak da sınava hazırlayarak Almanya’ya uyum süreçlerini en kısa süreye düşürebilmek için tüm desteğimizi vermekteyiz. Aile Birleşimi Almanca sınavlarına hazırlanırken; öğrencinin daha önce eğitim alıp almaması, eğitim düzeyi ve yaş farklılıkları kesinlikle bir engel değildir. Çünkü Im Global Language Center olarak sınıflarımız oluştururken öğrencilerin eğitim durumlarını, daha önceden eğitim alıp almadıklarını göz ününde bulundurularak öğrenciyi kendisi için en uygun sınıfa yerleştirmekteyiz. Diğer bir adı da Start Deutsch 1 (A1) olan Almanca Aile Birleşimi sınavına hazırlık kurslarımızda sınava yönelik özel çalışmalar yapılmakta, öğrenciler bu sınava girmeden önce benzer birçok deneme sınavına tabi tutulmaktadırlar. Almanya vizesi alabilmek için girilecek olan Aile Birleşimi A1 (Start Deutsch 1) sınavı dört bölümden oluşmaktadır. 1) Konuşma 2) Okuduğunu anlama 3) Yazma 4) Dinleme Kurs sonunda öğrenciler aşağıdaki becerileri yerine getirebilecek Almanca bilgisine sahip olur: - Mesajları, yapılan duyuruları ve kısa konuşmaları anlayabilirsiniz. - Yazılı kısa mesajlardan, kamuya yönelik bilgi levhalarından ve küçük ilanlardan sizin için önemli olan bilgileri alabilirsiniz. - Rakamları, miktarları, saatleri ve fiyatları söyleyebilir ve anlayabilirsiniz. - Basit ve kişisel bilgilere yönelik formları doldurabilirsiniz. - Kısa kişisel mesajlar yazabilirsiniz. - Konuşma sırasında kendinizi tanıtabilir ve size yönelik basit soruları cevaplarsınız. - Günlük yaşamda alışılmış soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirsiniz. ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINDA Almanca Aile Birleşimi Kursu Almanya’da yaşayan veya uzun süreli oturum hakkı olan biriyle evlenen her Türk vatandaşı aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilmektedir. Eşle aile birleşimi yapılabildiği gibi, çocuklarda ailelerinin yanına aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilirler. Ancak Alman Hükümeti, aile birleşimi yapabilmek için bazı şartlar aramaktadır. (UYUM/ENTEGRASYON YASASI) Almanya’ya gidecek kişi Almanya’daki yaşama daha kolay uyum sağlayabilmesi için öncelikle: 1- Alman Konsolosluğunun aile birleşimi vizesi için gerekli gördüğü Almanca dil yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorundadır. 2- Aile birleşimi yapanlar Almanya’da mutlaka sağlık koşullarına uygun ve güvenli bir konutta oturmaları gerekmektedir. Hatta Almanya’daki yaşanacak evin büyüklüğü bile önemlidir. Almanya’da yaşayan eşin evinin kira kontratına bakılır ve uygun olup olmadığına karar verilir. 3- Türkiye’den giden kişi Almancayı tam olarak konuşamayacağı için iyi gelirli bir işe girmesi hemen mümkün olmayabilir. Bu nedenle Almanya’da yaşayan kişiden son üç aya ait maaş bordrosu veya işyeri sahibi ise gelir beyan etmesi istenir. Böylece buradan giden kişi ile birlikte yaşamları garanti altına alınmış olur. Normalde aylık gelirden aylık genel giderler düşer (kira, borçlar vs.) ve kalan para iki kişinin (çocuklar varsa onlarında) yaşamasına yeterli olması önemlidir. 4- Türkiye’den giden kişinin Almanya’da bir sağlık sigortasına ihtiyacı vardır. İlk gittiğinizde sigortanız Almanya’daki eş sayesinde sağlanır. ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI NEDİR ? Aile birleşimi ile Almanya’ya giden kişi önce Türkiye’de bir Almanca aile birleşimi kursuna gitmek zorundadır. Almanca kursu bitiminde merkezimizde yapılan Alman Konsolosluğunun istediği Almanca dil yeterlilik sınavından gereken puanı ve A1 sertifikası almalıdır. AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: a) Türkiye’de evlenenler için: Türk vatandaşı ile Türk vatandaşının evliliğinde; belediyelerde öngörülen evraklarla işlemler yapılır. Alman vatandaşı ile Türk vatandaşının evlenmesinde ise, Alman vatandaşının, Almanya’dan alması gereken evraklar şunlardır. 1. Evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnis), bu belge en fazla 6 ay için geçerlidir. 2. Nüfus kayıt belgesi (Uluslararası) 3. Boşanmış ise boşanma kararının (RechtsfähigesScheidungsurteil) tercümesi (Bu belge için su anda 25,- DM harç parası alınmaktadır.) ve Apostille AİLE BİRLEŞİMİ’NİN HUKUKİ DAYANAĞI: Aile birleşimi Fedaral Almanya’nın Anayasasının 6. maddesinde güvence altına alınmıştır. Aile birleşimi yabancılar yasasının 17.-23. maddelerince düzenlenmiştir. Taraflar Türkiye’de evlenmiş ise ve eşlerden biri Almanya’da ikamet ediyor, oturma ve çalışma hakkı varsa, Türkiye’de ki eş, aile birleşimi amacı ile bulundukları bölgenin Alman konsolosluğuna başvurur. Başvuru sırasında Türkiye’deki eşin yanında götüreceği belgeler. 1) Pasaport 2) Nüfus dairesinden alınma evlenme kayıt örneği (Formül 3) Bu belge kendi nüfus dairesinden alınmış olacak. (Nüfus dairelerinin birbirlerine çektikleri fakslar onaylı olması halinde dahi kabul edilmiyor. Belgenin mutlaka aslını vermek zorundasınız.) 3) Vukuatlı nüfus kaydı 4) Nüfus cüzdanı 5) Evlenme cüzdanı ve fotokopisi 6) Almanya’da oturan eşin buraya (Almanya) ilişkin oturma, çalışma izinleri ve son 3 aylık maaş durumunu gösteren belgeler (Eğer eş Alman vatandaşı ise Alman hüviyet cüzdanının fotokopisi yeterli) 7) Almanya’daki evin kira sözleşmesi Gerekli bu belgelerle, Alman Konsolosluğunda "Aile Birleşimi Vizesi" için başvurmanız gerekmektedir. UYUM KURSLARI: Almanya’da yaşayan yabancıların uyum süreçleri, uyum kursları olarak adlandırılan kurslarla desteklenir. Kurslar, dil öğrenme imkanının yanı sıra yabancılara hukuki, tarihi ve kültürel bilgiler sunan bir yönlendirme kursunu kapsar. Uyum kurslarının gerçekleştirilmesinde bundan sonra, ’talep ve teşvik etme’ ilkesine daha çok önem verilecektir. Yasada artık kursa başarılı bir şekilde katılma hedefi özellikle vurgulanmaktadır. Böylece bundan sonra giderek daha çok katılımcının sadece bir kursa gitmelerini değil kursu bir bitirme sınavına girerek başarılı bir şekilde tamamlamalarını güvence altına almak amaçlanmaktadır. Devamsızlık durumunda belli bir yaptırım uygulanması konusunda da tek tip uygulama yolu seçilmiştir. Dolayısıyla kursa, "öngörülen şekilde" katılmama durumunda işsizlik parası (ALG II) yüzde 30 oranında kesilebilir. "Uyumu reddedenler" bunun ötesinde 1.000 Avro’ya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini hesaba katmak zorundalar. AİLE BİRLEŞİMİ MEKTUP ÖRNEKLERİ Aile Birleşimi için A1 Almanca Sınavı’na (Goethe Sertifikat - Start Deutsch A1) Almanca Sınavı Mektup Örnekleri: Örnek 1: Siewollen im JulinachKaerntenfahren. SchreibenSieeine E-mail an dieTouristeninformation in Kaernten: - Hotel Adressen brauchen - Bitten Sie um InformationenüberdieSehenswürdigkeiten - Bitten Sie um einenAntwort Örnek 2: SiewollenIhreFreundinMonika am Wochenendebesuchen. SchreibenSie an Monika: - Ankunft: Samstag, 10:30Uhr - Bitten SieMonika: SiesollSievomBahnhofabholen - Bitten Sie um einenAntwort Örnek 3: IhreFreundinRenate hat Sie am Mittwoch zum Essen eingeladen. SchreibenSieeine E-mail an Renate: - BedankenSiesich - Am MittwochsindSie in eineranderenStadt. Siekönnennichtkommen. - FragenSie: am Freitagzusammen essen Siemüssen zum ZahnarztgehenweilSieZahnschmerzenhaben. AberkönnenSieheutenicht zum Arzt. SiehabeneinenwichtigenTermin. RufenSie den Arzt an: - SeitwannSieschmerzenhaben - WasSie im moment machenmüssen? - EinenTerminfürMorgenmachen. IhrSohnHanskannheutenicht in dieSchulegehenweil er karankist.SchreibenSieeine E-mail an dieSchuldirektorinFrauGruber: - Er kannnicht in dieSchulegehen, warum? - SiekommenMorgenwegenseineHausaufgaben.

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.