+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

İngilizce Kursu

DİL KEŞFEDİLMEYE MUHTAÇTIR.

Dil öğrenimi keşfetmekten ibarettir. Yeni doğan bir bebek dil gelişimini agulama diye adlandırdığımız 0-12 ay içerisinde sırasıyla ağlama (0-2 ay), babıldama (2-6 ay) ve çağıldama (heceleme 6-12 ay) evrelerinden geçerek öğrenir. Dil dünyasına kendini bırakan çocuğun ilk kanat çırpışıdır ağlama. Ağlama sayesinde çocuk nefesini kontrol etmeyi öğrenir. Bu safhaları morgem (12-18 ay) diye tanımladığımız tek sözcük, ardından telegrafik konuşma (18-24 ay) ve akabinde ilk gramer (24-60 ay) takip eder. Ana dilin yolculuğu insan hayatında böyle seyreder. Yabancı dil öğreniminde de benzer adımlara rastlamak mümkündür.

Dil öğrenimi sözcük dünyasını keşfetmektir. Yani dil bir bakıma kaşif işidir. Okulda koşmaya başlayan çocuk dili ustalıkla kullanır hatta profesyonel bir eğitim sayesinde bedeniyle dans etmeyi öğrenirken, şiir, roman, öykü vb. edebi yazılar sayesinde de kelimelerle dans eder. Bunun örneklerine gerek medya gerek basın yoluyla şahit olmaktayız. Bunlar eğitim ağacının en güzel meyveleridir. Kim çürük ya da ham bir meyve ister ki? Burada dil öğretimini hızlı, eğlenceli, istendik ve verimli hale getirecek olan sadece ve sadece program çerçevesinde hazırlanmış profesyonel eğitimdir. ChristopherColombus Amerika’yı keşfetmeden önce güçlü bir rotaya muhtaçtı. Im Global Language Center olarak inanıyoruz ki dil öğretimi belirli strateji ve yöntemlerle başarıya ulaşabilir. Her birey aslında bir Colombus’tur. Gelin size güçlü gemileri sağlayalım. İzin verin pusulanız olalım. Amerika’nın dilini de kültürünü de beraber keşfedelim!

Bırakın CLASS’ımızı konuşturalım!

İngilizce Nasıl Öğrenilir?

Dilerseniz bilgi işleminin beyindeki yolculuğuna kısa bir göz atalım:

Bilgi işlem modeli bilgininin algılanması, işlenmesi, kodlanması, depolanması ve gerektiğinde geri getirilerek kullanılması üzerinde durur. İnsan beyni bilgisayarın işletim sistemi gibidir. Bilgilerin bir anda yüklenimi işletim sisteminin bozulmasına hatta çökmesine yol açmaktadır oysaki bilgisayara parça parça yüklenerek işlenen bilgiler bilgisayarda oluşacak riskleri ortadan kaldırırken bilgilerin yeri geldiğinde kullanımı için hazırdır. İnsan beyni 3 tür belleğe sahiptir:

1-Duyusal Bellek: Çevreden gelen uyarıcıların duyu organlarıyla algılanmasıdır.

2- Kısa Süreli Bellek: Duyusal kayıttan aktarılan sınırlı miktardaki bilgiyi kısa süreli tutar.

3-Uzun Süreli Bellek: Bilginin depolandığı yerdir. Uzun süreli bellekte bilgilerin saklanması ve daha sonra tekrar kullanılabilmesi uygun bir şekilde kodlanması, uygun yere yerleştirilmesiyle ilişkilidir.

İnsan beyni nasıl öğrenir? Duyusal kayıttan geçen bilgiler kısa süreli belleğe geçer burada anlamlandırılan bilgiler kullanılmak üzere uzun süreli belleğe aktarılır ve kullanılacağı zaman uzun süreli bellekten geri çağrılarak kullanılır şayet kısa süreli bellekte anlamlandırılamayan bilgiler uzun süreli belleğe geçme aşamasında başarılı olamaz ve bilgiler yok olur. Beynin etkili biçimde öğrenebilmesi, ezber değil anlamlı öğrenme sayesindedir.

Ülkemizde dil öğretim metotları maalesef sadelik ve tekdüzelikten ibarettir. Sadece GTM (GrammerTranslationMethod)  ile sınırlandırılmış eğitim veren yerler mevcuttur. Dil eğitimi çeviri ve gramer çalışmalarından ibaret değildir. Bu eğitim sisteminde özellikle konuşma yetisinin meyve vermesi olası bir durum değildir. Dil kurallar bütünü değil, hayatın ta kendisidir. Dil sosyal bir varlıktır. Kültür, coğrafya ve ihtiyaçlardan beslenir. Arapçada devenin renginin ton farklılıklarını anlatan yüze yakın kelime varlığını sürdürmektedir. Dil sadece kelime değil; bellek, muhakeme, planlama, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi bilişsel süreçleri de kapsamaktadır.

Im Global Language Center  olarak amacımız: “Hayatı sınıfa getirmektir.” Dil ve kültür birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle bir ifadenin hedef dildeki karşılığının yüzde yüz aynı anlamı vermesi  çok zordur. Türkçede “o” zamiri İngilizcede üç farklı anlam (he, she, it) içermektedir. Başka bir örnekle somutlaştıracak olursak ; “Neredesin sen?” İngilizceye “Whereareyou?” olarak çevrilir ancak bir toplantıda olduğunuzu düşünün ve toplantıya geç kalan birine yönelttiğiniz “Whereareyou?” sorusu anlatmak istediğimiz anlam dışında bir kullanımdır ve bunun yerine “Wherehaveyoubeen ?” ( Nerede kaldın?) ifadesinin kullanımı yerinde olacaktır. İşte örneklerde görülen ve günlük hayatta farkında olmadan kullanılan bu hataların kaynağını fark edip düzeltmek öğrencilerdeki başarıyı kaçınılmaz kılacaktır. Im Global Language olarak hedefimiz; sizleri iki dile de hakim eğitmenler ile planlı ve profesyonel eğitimle buluşturmak; gerektiğinde yabancı eğitmenlerimizi de eğitime dahil ederek eksiksiz bir dil öğrenimi gerçekleştirmektir.

Im Global Language Center Öğrencilerden Ne Bekliyor?

Öğrenciler Ne Yapmalı, Nasıl Çalışmalı?

1-    Not tutmak ilk adım: “Söz uçar, yazı kalır.” Sümerler yazıyı bulmasaydı belki de hiçbir bilgi gelecek kuşaklara aktarılamayacaktı.

2-    Öğrenciler soru sormalıdır: Anlaşılmadan geçilen her bilgi geleceğe atılan bir çelmedir.

3-    Pusulamız sözlük olmalı: Basım yoluyla hazırlanmış bir sözlüğümüz olmalı. İşin kolayına kaçan dijital sözlüklerden uzak durmalıyız. “Bilgi parmaklarımın ucunda” mantığı beyni kestirme yollara alıştırarak düşünce gücüne ve uğraşa ket vuracaktır.

4-    Verilen ödevler zamanında yerine getirilmelidir: Ödevler gün tekrarıdır ve tekrar edilmeyen bilgi unutulmaya mahkûmdur. Öğrenme kursla sınırlandırılmamalıdır.

5-    Yatmadan önce 5 dakika ders notları tekrar edilmeli: Öğrenme parçaların birleştirilmesi ve anlamlandırılmasıyla hedefe ulaşacaktır.

5 ADIM 5 DAKİKA

5 dakikada Dil öğrenilir mi?

Hem de nasıl?

Şimdi Global’de!

Beginner + Speaking Club

Bu kur özel bir kurdur. Im Global Language Center olarak dil eğitimine hazırlığın şart olduğunu düşünüyoruz ve bu hazırlık kurudur.

Üç kur alan öğrencilerimize ücretsiz sunduğumuz bu kur yüzme bilmeyen birini suya alıştırmak gibi dile hazırlık olarak düşünülebilir.

Türkçe ve İngiliz dili karşılaştırılarak farkındalık sağlanır.

Audio-lingual metot kullanılarak dil keşfi yolculuğuna hazırlık yapılır.

Görsel materyallerle süslenen eğitimde öğrenci kendini ve dilini keşfeder.

Elementary + Speaking Club

Öğrenciler gündelik hayatta kullanılan kalıplar verilir.

Basit zamanlarda cümle yapıları verilir.

Basit gramer yapıları verilir.

Selamlaşma, tanışma, yardım isteme, emir verme, yeteneklerini ifade etme gibi birçok alanda enteraktif bir eğitim verilir.

500- 700 arası kelime verilir.

Dersler formasyonu olan öğretmenler tarafından verilir.

Ek materyal ve kitaplar kurs tarafından verilir.

80 saatlik bu kur her hafta bir saat speakingclub içermektedir.

Pre-intermediate + Speaking Club

Öğrenciler bu kurda günlük hayatta pasif olmaktan kurtulacaktır.

Şu anda ne yaptığını, dün ne yaptığını, önümüzdeki hafta ne yapacağını ustalıkla ifade edebilecektir.

Gramer konuları biraz da ilerleyecek ve dili keşfetmekte yolu yarılayacaktır.

Sorulan sorulara cevap vermede, teklif yapmada, zorundalıklarını ifade etmede, planlarını açık bir şekilde aktarmada başarılı olacaktır.

700- 900 kelime verilecektir.

Eğitmen hocalarımıza kur sonuna doğru yabancı hocalar eşlik edecektir.

80 saatlik bu kur her hafta bir saat speakingclub içermektedir.

Intermediate + Speaking Club

Gramer eserine artık son rötuşlar atılır.

Zamanlar karşılaştırılarak farkındalık sağlanır.

Sınavlar, ödevler, projeler ve potfolyo destekli bir eğitim verilir.

Deyimler, atasözleri, özdeyişler temel anlamın dışında kullanım alanları incelenir.

Özel kullanımlar, istisnalar detaylı bir şekilde incelenir.

1000- 1400 kelime verilir.

Her konuda fikirlerini ifade edebilen öğrenci dil keşfinin en eğlenceli kısmının tadını çıkarır.

80 saatlik bu kur her hafta bir saat speakingclub içermektedir.

Upper-intermediate + Speaking Club

Eğitim tamamen yabancı eğitmenler tarafından verilir.

Gramer çalışmalarından ziyade dil ediniminin üretkenlik kısmına ağırlık verilir.

Akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Öğrencilerin sunum yapma, tartışma, kendini savunma, ikna etme gibi becerilerin gelişimi desteklenir.

1500- 2300 kelime verilir.

80 saatlik bu kur her hafta bir saat speakingclub içermektedir.

Advanced  + Speaking Club

Bu bölümde dil eğitimi dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri profesyonel bir eğitimle dili global ele alıp verilir.

Deyim ve mecaz kullanımlar edebi eserler incelenir.

Akıcı ve kurallı eğitim hedeflenir. 2500- 5000 kelime verilir.

Uzmanlardan diksiyon eğitimi verilir.

Öğrenciler seviye sonunda İngilizceyi Türkçeyi konuşur gibi konuşabilecektir.

HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Kur Süresi

Cumartesi - Pazar

10:00 - 14:00

8

3 Ay

Cumartesi - Pazar

14:00 - 18:00

8

3 Ay

 

HAFTA İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Kur Süresi

Pazartesi - Salı
Perşembe

17:00 - 19:00

9

2,5 ay

Pazartesi - Salı
Perşembe

19:00 - 21:30

9

2,5 ay

İNGİLİZCE  KURSUEĞİTİM İÇERİĞİ

  • Im Global Language Center olarak 2010 yılından bu yana İngilizce eğitimleri vermekteyiz
  • 6 Kurdan Oluşmaktadır .
  • Her Kur   80 saat sürmektedir.
  • Dersler ilk  2 kur Türk Hocalar 2 kurdan sonra yabancı hocalar eşliğinde , formasyon sahibi, uzman eğitmen kadrosu tarafından verilir.
  • Özgün ders materyalleri kullanılır.
  • Programımız öğrenci merkezli yaklaşım temellidir.
  • Ek aktiviteler (konuşma sınıfları, kelime sınıfları vb.) sunulmaktadır.
  • İspanyolca ve Türkçenin benzer yanlarına dikkat çekilerek öğrenme kolaylaştırılır.
  • Dersler için son teknoloji kullanılır; bu sayede online eğitim ve online alıştırma imkanları sağlanır.

 

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.