+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

Aile Birleşimi Hakkında

ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ KURSU (IM GLOBAL LANGUAGE CENTER)

Türkiye’nin en çok tercih edilen ve sınav kazandıran Aile Birleşimi Almanca kursu olarak en fazla 4 kişilik gruplar oluşturmaktayız. Böylece her öğrencinin bireysel öğrenimi ve kontrolü daha etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca istediğiniz gün ve saatlerde eğitim alabileceğiniz, sınav geçme garantisi verdiğimiz birebir özel ders programlarımız bulunmaktadır. Birebir özel derslerde sınava hazırlık süreciniz 1 aya kadar düşürülebilmektedir. Im Global Language Center olarak öğrencilerimize sadece Almanca öğretmekle kalmayıp onları psikolojik olarak da sınava hazırlayarak Almanya’ya uyum süreçlerini en kısa süreye düşürebilmek için tüm desteğimizi vermekteyiz. Aile Birleşimi Almanca sınavlarına hazırlanırken; öğrencinin daha önce eğitim alıp almaması, eğitim düzeyi ve yaş farklılıkları kesinlikle bir engel değildir. Çünkü Im Global Language Center olarak sınıflarımız oluştururken öğrencilerin eğitim durumlarını, daha önceden eğitim alıp almadıklarını göz ününde bulundurularak öğrenciyi kendisi için en uygun sınıfa yerleştirmekteyiz. Diğer bir adı da Start Deutsch 1 (A1) olan Almanca Aile Birleşimi sınavına hazırlık kurslarımızda sınava yönelik özel çalışmalar yapılmakta, öğrenciler bu sınava girmeden önce benzer birçok deneme sınavına tabi tutulmaktadırlar. Almanya vizesi alabilmek için girilecek olan Aile Birleşimi A1 (Start Deutsch 1) sınavı dört bölümden oluşmaktadır. 1) Konuşma 2) Okuduğunu anlama 3) Yazma 4) Dinleme Kurs sonunda öğrenciler aşağıdaki becerileri yerine getirebilecek Almanca bilgisine sahip olur: - Mesajları, yapılan duyuruları ve kısa konuşmaları anlayabilirsiniz. - Yazılı kısa mesajlardan, kamuya yönelik bilgi levhalarından ve küçük ilanlardan sizin için önemli olan bilgileri alabilirsiniz. - Rakamları, miktarları, saatleri ve fiyatları söyleyebilir ve anlayabilirsiniz. - Basit ve kişisel bilgilere yönelik formları doldurabilirsiniz. - Kısa kişisel mesajlar yazabilirsiniz. - Konuşma sırasında kendinizi tanıtabilir ve size yönelik basit soruları cevaplarsınız. - Günlük yaşamda alışılmış soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirsiniz. ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINDA Almanca Aile Birleşimi Kursu Almanya’da yaşayan veya uzun süreli oturum hakkı olan biriyle evlenen her Türk vatandaşı aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilmektedir. Eşle aile birleşimi yapılabildiği gibi, çocuklarda ailelerinin yanına aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilirler. Ancak Alman Hükümeti, aile birleşimi yapabilmek için bazı şartlar aramaktadır. (UYUM/ENTEGRASYON YASASI) Almanya’ya gidecek kişi Almanya’daki yaşama daha kolay uyum sağlayabilmesi için öncelikle: 1- Alman Konsolosluğunun aile birleşimi vizesi için gerekli gördüğü Almanca dil yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorundadır. 2- Aile birleşimi yapanlar Almanya’da mutlaka sağlık koşullarına uygun ve güvenli bir konutta oturmaları gerekmektedir. Hatta Almanya’daki yaşanacak evin büyüklüğü bile önemlidir. Almanya’da yaşayan eşin evinin kira kontratına bakılır ve uygun olup olmadığına karar verilir. 3- Türkiye’den giden kişi Almancayı tam olarak konuşamayacağı için iyi gelirli bir işe girmesi hemen mümkün olmayabilir. Bu nedenle Almanya’da yaşayan kişiden son üç aya ait maaş bordrosu veya işyeri sahibi ise gelir beyan etmesi istenir. Böylece buradan giden kişi ile birlikte yaşamları garanti altına alınmış olur. Normalde aylık gelirden aylık genel giderler düşer (kira, borçlar vs.) ve kalan para iki kişinin (çocuklar varsa onlarında) yaşamasına yeterli olması önemlidir. 4- Türkiye’den giden kişinin Almanya’da bir sağlık sigortasına ihtiyacı vardır. İlk gittiğinizde sigortanız Almanya’daki eş sayesinde sağlanır. ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI NEDİR ? Aile birleşimi ile Almanya’ya giden kişi önce Türkiye’de bir Almanca aile birleşimi kursuna gitmek zorundadır. Almanca kursu bitiminde merkezimizde yapılan Alman Konsolosluğunun istediği Almanca dil yeterlilik sınavından gereken puanı ve A1 sertifikası almalıdır. AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: a) Türkiye’de evlenenler için: Türk vatandaşı ile Türk vatandaşının evliliğinde; belediyelerde öngörülen evraklarla işlemler yapılır. Alman vatandaşı ile Türk vatandaşının evlenmesinde ise, Alman vatandaşının, Almanya’dan alması gereken evraklar şunlardır. 1. Evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnis), bu belge en fazla 6 ay için geçerlidir. 2. Nüfus kayıt belgesi (Uluslararası) 3. Boşanmış ise boşanma kararının (RechtsfähigesScheidungsurteil) tercümesi (Bu belge için su anda 25,- DM harç parası alınmaktadır.) ve Apostille AİLE BİRLEŞİMİ’NİN HUKUKİ DAYANAĞI: Aile birleşimi Fedaral Almanya’nın Anayasasının 6. maddesinde güvence altına alınmıştır. Aile birleşimi yabancılar yasasının 17.-23. maddelerince düzenlenmiştir. Taraflar Türkiye’de evlenmiş ise ve eşlerden biri Almanya’da ikamet ediyor, oturma ve çalışma hakkı varsa, Türkiye’de ki eş, aile birleşimi amacı ile bulundukları bölgenin Alman konsolosluğuna başvurur. Başvuru sırasında Türkiye’deki eşin yanında götüreceği belgeler. 1) Pasaport 2) Nüfus dairesinden alınma evlenme kayıt örneği (Formül 3) Bu belge kendi nüfus dairesinden alınmış olacak. (Nüfus dairelerinin birbirlerine çektikleri fakslar onaylı olması halinde dahi kabul edilmiyor. Belgenin mutlaka aslını vermek zorundasınız.) 3) Vukuatlı nüfus kaydı 4) Nüfus cüzdanı 5) Evlenme cüzdanı ve fotokopisi 6) Almanya’da oturan eşin buraya (Almanya) ilişkin oturma, çalışma izinleri ve son 3 aylık maaş durumunu gösteren belgeler (Eğer eş Alman vatandaşı ise Alman hüviyet cüzdanının fotokopisi yeterli) 7) Almanya’daki evin kira sözleşmesi Gerekli bu belgelerle, Alman Konsolosluğunda "Aile Birleşimi Vizesi" için başvurmanız gerekmektedir. UYUM KURSLARI: Almanya’da yaşayan yabancıların uyum süreçleri, uyum kursları olarak adlandırılan kurslarla desteklenir. Kurslar, dil öğrenme imkanının yanı sıra yabancılara hukuki, tarihi ve kültürel bilgiler sunan bir yönlendirme kursunu kapsar. Uyum kurslarının gerçekleştirilmesinde bundan sonra, ’talep ve teşvik etme’ ilkesine daha çok önem verilecektir. Yasada artık kursa başarılı bir şekilde katılma hedefi özellikle vurgulanmaktadır. Böylece bundan sonra giderek daha çok katılımcının sadece bir kursa gitmelerini değil kursu bir bitirme sınavına girerek başarılı bir şekilde tamamlamalarını güvence altına almak amaçlanmaktadır. Devamsızlık durumunda belli bir yaptırım uygulanması konusunda da tek tip uygulama yolu seçilmiştir. Dolayısıyla kursa, "öngörülen şekilde" katılmama durumunda işsizlik parası (ALG II) yüzde 30 oranında kesilebilir. "Uyumu reddedenler" bunun ötesinde 1.000 Avro’ya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini hesaba katmak zorundalar. AİLE BİRLEŞİMİ MEKTUP ÖRNEKLERİ Aile Birleşimi için A1 Almanca Sınavı’na (Goethe Sertifikat - Start Deutsch A1) Almanca Sınavı Mektup Örnekleri: Örnek 1: Siewollen im JulinachKaerntenfahren. SchreibenSieeine E-mail an dieTouristeninformation in Kaernten: - Hotel Adressen brauchen - Bitten Sie um InformationenüberdieSehenswürdigkeiten - Bitten Sie um einenAntwort ________________________________________ Örnek 2: SiewollenIhreFreundinMonika am Wochenendebesuchen. SchreibenSie an Monika: - Ankunft: Samstag, 10:30Uhr - Bitten SieMonika: SiesollSievomBahnhofabholen - Bitten Sie um einenAntwort Örnek 3: ________________________________________ IhreFreundinRenate hat Sie am Mittwoch zum Essen eingeladen. SchreibenSieeine E-mail an Renate: - BedankenSiesich - Am MittwochsindSie in eineranderenStadt. Siekönnennichtkommen. - FragenSie: am Freitagzusammen essen Siemüssen zum ZahnarztgehenweilSieZahnschmerzenhaben. AberkönnenSieheutenicht zum Arzt. SiehabeneinenwichtigenTermin. RufenSie den Arzt an: ________________________________________ - SeitwannSieschmerzenhaben - WasSie im moment machenmüssen? - EinenTerminfürMorgenmachen. IhrSohnHanskannheutenicht in dieSchulegehenweil er karankist.SchreibenSieeine E-mail an dieSchuldirektorinFrauGruber: ________________________________________ - Er kannnicht in dieSchulegehen, warum? - SiekommenMorgenwegenseineHausaufgaben. Im global Language Center Aile Birleşimi Kursu Almanya Aile Birleşimi Almanca Aile Birleşimi, kişilerin eşlerinin yanında oturabilmek için yurt dışında oturma ve çalışma izni aldıkları bir çeşit aile vizesidir. Alman asıllı olan insanlar, Almanya’da yaşayıp diğer asıllı olan vatandaşlar ve daha benzeri durumda evli olan binlerce kişi her sene başvuruyor. Başvuruda Almanların en çok dikkat ettikleri ise, gerçek bir evlilik ve başvuran kişinin a1 düzeyinde Almanca biliyor olması, kişinin geçerli bir pasaportunun olması, sınır dışı edilecek bir sebebinin olmaması ve benzeri şeyler vardır. Son zamanlarda dışarıdan göç nedeniyle toplum yapısında sarsılma olsa bile, bu vizeyi vermeye başladığından beri Almanya için önemli olan şeylerden biri gerçek bir evlilik. Başvuran kişilerin evrakları tam olsa bile evliliği kanıtlayıcı şekilde kişilere ‘Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Düğününüz oldu mu? Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ?’ gibi sorularla sözlü mülakata tabi tutuluyor. Oturma ve çalışma izninde Blue Card’ın önemli olması ve başvuru kabulünüzü kolaylaştırması gibi Almanlarda başvuran kişilerin arasında nikah olmasındansa düğün olmasına önem veriyor. Fakat bu durum zorunluluk olmadığı gibi Almanya Aile Birleşimi Vizesi için sadece bir artı puan. Almanya Aile Birleşimi Vizesi Aile Birleşimi Vizesi için bir diğer önemli olan şey ise, kişinin a1 düzeyinde Almanca biliyor olması. Neredeyse her Avrupa Ülkesi için önemli bir durum olduğu gibi, Almanya’da kendi bünyesinde vize talep eden kişiden GOETHE, ENS, ÖSD veya TELC GMBH’den A1 sertifikalı belge istiyor. Kişi bu sınavlara kayıt olup ders görmek zorunda değil fakat GOETHE’den belgesi olması vize için şart. Fakat GOETHE’den aşağı belge kabul edilmese bile daha iyi kurum ve kuruluşlardan sertifikalar kabul ediliyor. Kişinin kendini net ve anlaşılır bir almanca ile ifade etmesi, temel düzeydeki kişisel soruları algılayabilecek ve yanıtlayabilecek kadar bilgisi olması gerekiyor. Almanca Aile Birleşimi Sınavı Almanca Aile Birleşimi Sınav formatını genel hatlarıyla anlatmak gerekirse, sözlü ve yazılı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor ve sınav toplamında 65 dakika sürüyor. Listening (dinleme) bölümünde kişinin günlük hayatından telefon görüşmeleri, mini dialoglar dinletilir ve soruları cevaplandırılır. Writing (yazma) kısmında ise genel hatları ile bir konu verilir ve bu konu üzerinden en az 30 kelimelik bir metin çıkartılması istenir. Reading (okuma) bölümünde ise yine kişinin günlük hayatından gazete ve ilanlar, benzeri haber metinleri, mesajlar, ve çeşitli düzeyli makaleler okutulur ve soruları cevaplandırılır. Sözlü sınavda ise kişi kendini tanıtır, gruptan ve gözetmenden gelen sorulara cevap verir. Yaklaşık 15 dakika süren sözlü mülakatın soruları genel hatlarıyla ‘Adın nedir? Doğum yılın kaç? Hobilerin neler?’ gibi sorulardır. Bu sınavı geçmek için Almanca kursuna gitmek zorunlu olmasa bile, ayda bir yapılan bu sınavdan A1 sertifikasını almak için sınavdan en az 60 almak gerekiyor. Tabi dil açısından yardım almak ve başarı sağlayabilmek adına en az 8 hafta eğitim almakta fayda vardır. Almanya Aile Birleşimi Vize Başvurusu Almanya Aile Birleşimi Vize Başvurusu’nu gerçekleştirmek için ise kişinin öncelikle iData’yı arayıp telefon üzerinden konsolosluklardan randevu alınması gerekmekte olup sadece Ankara, İstanbul ve İzmir konsolosluklarından randevu verilmektedir. İşlem ücreti 5 Euro olarak kabul edilir ve ödeme bilgileri eğer başka bir şekilde ödeme talep etmezseniz telefon üzerinden sesli olarak verilir. Başvuru yaparken başvuru formu, biyometrik fotoğraf, kimlik fotokopisi, pasaport, evlilik cüzdanı ve ikametgah gibi klasik belgelerin yanında taraflardan Almanya’da olan kişi için çalıştığı yer ile olan iş sözleşmesi, her iki taraf için başka bir ülke vatandaşı ise vatandaşı olduğuna dair belge ve bunların taraflara göre değişen birkaç nüshası isteniyor. Eğer varsa Blue Card, kişiyi oturma ve çalışma izninde bir adım öne taşır. Çünkü Mavi Kart, Avrupa Birliği Üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olup, kendi isteği ile başka bir ülkenin vatandaşlığı için çalışan kişiler için tasarlanmış bir karttır. Belgeler, başvuran kişi ve eşine göre değişiklik gösterebiliyor. Start Deutsch Nedir? Start Deutsch, sınavı geçtiğin takdirde 6 basamaklı olan dilin a1 seviyesinde bilgili, yani başlangıç düzeyinde olduğunu kanıtlayan bir Almanca sınavıdır. Almanya’ya aile vizesi başvurusunda bulunmak için bireylerin mutlaka Start Deutsch sınavı a1 belgesi sertifikasını sunması gerekmektedir. Sınava Kimler Katılabilir? Start Deutsch Sınavı’na 18 Yaşını doldurmuş bütün bireyler, Almanca Aile Vizesi Başvurusunda bulunmuş her birey katılabilir. Katılımda 18 yaş zorundalığı yoktur fakat 18 yaşının altından küçük birey, eğer sınavda verilen güncel sorulara cevap verememiş işe sorumluluk tamamen kişiye ait kabul edilir. 17 yaşında olan bireyler ise ‘’Yazılı İzni’’ni alarak sınava girebilmektedirler. Start Deutsch Sınavı Start Deutsch, yazılı ve sözlü kısımdan oluşmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kısmı 65 dakika, sözlü kısmı 15 dakika sürmektedir ve sözlü mülakata grup şeklinde girilmektedir. Sınavın yazılı bölümü kendi içinde hörverstehen (duyduğunu anlama), leseverstehen (okuduğunu anlama) ve schriftlicher (mektup yazma) kısımlarına ayrılır. Hörverstehen bölümünde, sınava girenlere günlük konuşmalar, karşılıklı mini dialoglar, kamu duyuruları vb. dinletilir ve bunun üzerinden sorular cevaplandırılır. Leseverstehen bölümünde gazete ve dergi haberleri, günlük ilanlar, mesajlar, mektuplar veya ilgili düzeyine uygun güncel metinler okutulur ve soruları cevaplandırılır. Schriftlicher bölümünde ise bir konudan kabaca bahsedilir ve metine bağlı boşluk doldurmalar vb. aktiviteler yaptırılır. Sözlü sınava geldiğimizde ise kişi kendini tanıtır ve gözetmenin sorduğu soruları cevaplandırır ve buna ek olarak sınava giren kişi, diğer sınava giren kişilerin çektikleri kartlardaki sorulara da cevap verir. Bu sınavda başarılı olan kişiler, günlük olarak hayatını anlatabilir, basit ve kişisel sorular sorup cevaplandırabilir ve başlangıç düzeyinde karşılıklı dialog kurabilirler. Start Deutsch Sınavı Ne Zaman Yapılır ve Başarı Elde Etmek İçin Kaç Puan Alınmalıdır? Bu sınav, ayda bir yapılır ve sınava kayıt için telefonla randevu sistemi gelişmiştir. Sınavda başarı elde etmek ve Start Deutsch A1 Sertifikasını alabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gereklidir. Sınav İçin Eğitim Zorunlu mudur? Zorunluysa Ne Kadar Süre Alınmalıdır? Hayır, zorunlu değildir fakat Aile Birleşme Vizesi için başvuruyorsanız temeliniz olsa bile mutlaka en az 8 hafta boyunca dışardan destek almanız sizin yararınıza olacaktır. Start Deutsch Sınavından Çocuklarım Faydalanabilirler mi? Öncelikle çocuğun ailesinden çocuğun yaşamını garantilemesini isterler. 12 yaşına gelen çocuktan ise uyum sınavında başarı elde etmesi beklenir. 18 yaşına gelen çocuk ise Start Deutsch Sertifikası’ndan yararlanamaz. Sınav Sonuçlarını Nasıl Alırım? Şayet sınavda başarı elde etmişseniz eğer, A1 Sertifikanız 5 iş günü içerisinde ikamet ettiğiniz adrese postalanır. Kargo parası, sınava kayıt parası kişiye aittir. Sınava girilmediği takdirde kayıt parası kişiye geri iade yapılmaz. Vizeye Ne Zaman Başvurmam Gerekiyor? Start Deutsch A1 Sertifikası’nı elde ettiğiniz takdirde eğer diğer bütün belgeleriniz tamsa, vizeye hemen başvurmanızı öneririz, sertifikanın geçerlilik süresi sınırsız olsa bile sertifikayı aldığınız tarihle başvuru tarihiniz arasında geçen sürenin fazla uzun tutulmaması gerekir. Çünkü randevular genelde 2-3 ay sonrasına veriliyor. Vize Başvurumda Neler Olacak? Randevunuzu alıp Alman Konsolosluğuna gittiğinizde, vize memuru sizden evraklarınızı eksiksiz bir şekilde ister ve önce Türkçe olarak Almanya’ya neden gitmek istediğini, orada amaçladıkların ve hayallerin nelerdir bunları sorar. Bir sonraki aşamada ise, Almanya için yeterliliğinizi ölçmek adına size Almanca sorular yönelteceklerdir ve bu sorular sizin Start Deutsch Sınav döneminde aldığınız basit düzey eğitimi aşmamaktadır. Fakat kişinin dikkat etmesi gereken şey akıcı ve samimi olmaktır. Eğer heyecanlanmaz ve istenen sorulara cevap verirseniz bir problem çıkmayacaktır. Vize Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır? Bunun tam olarak belirli bir süresi yoktur, belirli faktörlere göre değişim söz konusu olabilir fakat bir vize ortalama 1-2 ay içerisinde sonuçlanır. Olağandışı bir durumla karşılaşılmadığı sürece 3 ayı geçmemektedir. Vize Başvurusu Nereden Yapılmaktadır? Almanca Aile Vizesi Başvurusu Mutlaka İstanbul, Ankara ve İzmir Konsoloslukları’ndan yapılmalıdır ve hangi şehir bunlara bağlanıyor bakılmalıdır. Ankara: Gaziantep, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay/Antakya, İçel/Mersin, Iğdır, Kahraman Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevsehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak İstanbul: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskisehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova. İzmir: Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.