+90 (501) 911 29 18

İçinde Gelecek Var...       


 

Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu(ELAE)

Im Global Language Center Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY Kursu sınavı ELEA (English Language Assesment Exam) iki aşamadan oluşan bir sınavdır.

Im Global Language Center Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu Eylül, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 3 defa yapılır. IM GLOBAL LANGUAGE CENTER Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY sınavı ELEA (English Language Assesment Exam için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.

Sabancı Sınav İçeriği

1. aşama sınavının süresi 90 dakikadır. Üç bölümden oluşur

Dilbilgisi (Grammar) Bölümü:

Toplam:40 soru sorulur. Toplam süre40 dakikadır. Üç bölümden oluşur.

İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından,

İkinci bölüm Eş Anlamlı Cümleyi Bulma (Restatement)  sorularından

Üçüncü bölüm verilen metinlerden

Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

IM GLOBAL LANGUAGE CENTER olarak sadece Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY sınavı ELEA (English Language Assesment Exam) için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.

 Sabancı Üniversitesi Elea (Proficiency ) Kursu İçeriği

Kelime Bilgisi  (Vocabulary) Bölümü:

Toplam süre 20 dakikadır. İki bölümden oluşur:

İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından,

İkinci bölüm verilen metinlerden;

Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

IM GLOBAL LANGUAGE CENTER olarak sadece Sabancı Üniversitesi proficiency Kursu sınavı ELEA (English Language Assesment Exam) için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili  250 - 300 kelimelik* bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur. Toplam süre 30 dakikadır.

250 - 300 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla yaklaşık bir sayfa sürer.

Sabancı Üniversitesi Stage   2 ELAE

Üç bölümden oluşur. Öğrencilerin bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 puan almaları gerekmektedir. IM GLOBAL LANGUAGE CENTER olarak sadece Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY sınavı ELEA (English Language Assesment Exam için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 300 - 350 kelimelik* bir kompozisyon yazma (essay writing)     faaliyetinden oluşur. Bu bölümün sınavda ağırlığı %30     'dur. Toplam süre 50 dakikadır.     Kompozisyonunuz:

Fikirlerinizi ne kadar açık ifade edebildiğiniz,

Fikirlerinizi desteklemek için öne süreceğiniz argümanları nasıl kullandığınız

İngilizce kullanımı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir

* 300 - 350 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla yaklaşık 1,5 - 2 sayfa sürer

Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu

Dinleme   (Listening) Bölümü:

Toplam süre     25 dakikadır.  Bu bölümün sınavda ağırlığı % 30     'dur. İki bölümden oluşur.

IM GLOBAL LANGUAGE CENTER olarak sadece Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY sınavı ELEA (English Language Assesment Exam için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.Im Global Language Center Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu.

While Listening:  Listening 'in bu bölümü bir üniversite öğrencisi ve öğretmeninin bir ödev konusu hakkında yaptıkları,     14 - 16 dakika süren karşılıklı konuşmalardan oluşur.  Sadece bir defa dinletilir. Dinleme başlamadan önce öğrencilere soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Dinleme sonunda sorulan kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 10 - 12 soruya cevap verilir. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 13 'tür.Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu

Note - taking:     Bu bölümde, üniversitede verilen ve 15 - 18 dakika süren bir ders dinletilir.  Soruları cevaplamanız için herhangi bir uzman bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur. Sorular dinleme esnasında alacağınız notlara (note - taking) göre cevaplandırılır. Dinleme başlamadan önce, note-taking başlıklarını okumanız için bir dakika süre verilir. Dinleme sonunda kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 8 - 12 soru ya cevap verilir. Soruları cevaplamak için verilen süre 15 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 17 'dir.Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu

Reading (Okuma) Bölümü:

IM GLOBAL LANGUAGE CENTER olarak sadece Sabancı Üniversitesi PROFICIENCY sınavı ELEA (English Language Assesment Exam için hazırladığımız materyaller sayesinde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve bölümünüze rahat bir şekilde geçebileceksiniz.

Toplam süre 85 dakikadır.  Bu bölümün sınavda ağırlığı % 40     'tır. İki bölümden oluşur:

Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu Bir metnin ana fikirlerinin neler olduğunu ve bunların metnin neresinde olduğunu hızlıca bulma becerisini test eden bölümdür. Verilen metinlerin uzunluğu 5 - 6 sayfadır. Metindeki paragrafları verilen başlıklarla eşleştirmeden oluşan 7 - 9 soru sorulur. Genellikle verilen metinler 20 - 30 paragraftan oluşur. Bu bölümde verilen süre 20 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 25 ‘ tir.

Detailed Reading:   Bu bölümde aynı temayı farklı bakış açıları ile ele alan iki metin (Text A ve Text B) okutulur. Amaç aynı temalı iki metin arasındaki ilişkiyi anlama ve bu metinlerdeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma yeteneğinizi test etmektedir. Üç görevden (Task) oluşur

Task 1 ve 2 'de verilen her bir metinle ilgili 3 - 5 soru sorulur.

Task 3 'te Text A ve B 'deki bazı önemli bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış bir metni tamamlamanız istenmektedir.

Bu bölümde verilen süre 65 dakikadır.Sabancı Üniversitesi Proficiency Kursu

Sabancı Üniversitesi Elea (Proficiency Kursu) Ders Programı ;

Elea (Proficiency) kurslarımız (Hazırlık Atlama Kursu), Temmuz ayından itibaren başlamakta olup üniversitelerin Proficiency Sınavı tarihlerine kadar devam etmektedir. Programlarımız kişiye özel olduğu için, öğrenciler istediği zaman kursa başlama hakkına sahip olmakla birlikte girecekleri sınavdan en az 2 ay önce bu eğitimlere başlamaları kesinlikle tavsiye edilir.
Ayrıca öğrenciler istedikleri gün ve saatlerde ders alma imkanına sahiptirler. Bunun yanında öğrenciler hazırlık sürecinde sınırsız etüt imkanına da sahiptirler.

*  Kurs süresince tüm metaryaller tarafımızdan ücretsiz olarak verilecektir.

*  Dersler öğrencinin istediği gün ve saatlere göre ayarlanacaktır.

*  Ödemeler  peşin ,kredi kartı , senet şeklinde olmaktadır

*  Özel derslerde her ders  55 dakikadır.

*  Özel derslerde başarı oranımız %90 üzerindedir.

 

Referanslarımız

Facebook

Adres   :   Ethem Efendi Caddesi, No:76
        Kat:2 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr
         


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.