+90 (216) 414 69 24

Şirketler, teknik ve yönetim kadrolarında bulunan mevcut çalışanlarına yatırımlarda bulunarak hem birikim ve

tecrübeleri elinde tutmak, hem de çalışanları günümüz koşullarına uygun hale getirmek çabası içerisindedirler.
Tasarrufların karşılığı olan yatırımların, her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da planlı ve programlı bir şekilde yapılması ve muhakkak veriminin ölçümlenmesi gerekmektedir

Bu doğrultuda; Global Dil Akademisi, yabancı dil eğitiminde “doğru kişiye, doğru yatırım” prensibi doğrultusunda geliştirdiği bir kaç temel adım ile kurumunuza minimum maliyet ile maksimum sonucu sağlıyor.

MODÜLER İŞ İNGİLİZCESİ

Yabancı iş arkadaşları ve yöneticilerle iletişimden, telefon görüşmelerine; toplantı yönetimi tekniklerinden sunumlara, satış görüşmelerinden yabancı konuk karşılamaya kadar geniş bir yelpazede konu başlıklarına sahip olan Global Dil Akademisi  İş İngilizcesi Modülleri ile iş ortamında ihtiyaç duyduğunuz tüm becerileri kısa sürede kazanabilirsiniz.

KURUMSAL EĞİTİMLER

Şirketler, ihtiyaca ve katılımcı sayısına bağlı olarak, çalışanlarına iki şekilde eğitim aldırabilirler.

 ŞİRKET’in kendi gruplarını oluşturması

Şirket çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek Seviye Belirleme Sınavı ve İhtiyaç Belirleme toplantıları sonrasında tasarlanacak özel içerikle eğitimlerine başlayabilirler. İhtiyaca yönelik tasarlanacak özel eğitimlerin içeriği GLOBAL DİL AKADEMİSİ Genel Müdürlüğü Eğitim Bölümü tarafından oluşturulur ve Şube tarafından uygulanır. Eğitimlerin gün, saat ve haftalık yoğunluğu Şirket ile karşılıklı olarak belirlenir. Grupların alacağı toplam eğitim saati ise gerçekleştirilen ihtiyaç analiz çalışmaları sonucunda ulaşılmak istenen hedef içeriğe göre GLOBAL DİL AKADEMİSİ tarafından belirlenir.

KURUMSAL EĞİTİM TASARIM MODELİ

1. AŞAMA İhtiyaç Analiz ve Durum Belirleme

Seviye Belirleme sınavı adayların eğitime hangi seviyeden başlaması gerektiği ile ilgili çalışmadır. Sınav sonucunda yapılacak bire bir görüşmeler ise eğitim içeriğinin kişinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulabilmesine yöneliktir. Kullanılacak materyal tespiti ise tüm bu çalışmaların sonucunda yapılır.

2. AŞAMA Eğitim Tasarımı

Programın haftalık yoğunluğunun ve hedef seviyeye ulaşmak için yapılacak toplam ders saatinin bir zaman planı ile birlikte ŞİRKET’e sunulmasıdır. Bu sunumda tüm maliyet hesapları ve ihtiyaca yönelik dizayn edilen eğitim içeriği ile ilgili detaylar aktarılır.

3. AŞAMA Raporlama

Eğitim devam ederken, özellikle eğitimin verimliliğini kişi bazlıŞİRKET’e bildireceğimiz raporlardır. Programın haftalık ders yoğunluğuna göre ŞİRKET ile karşılıklı olarak belirlenen periyotlarda kişilerin devam ve not durumları düzenli olarak, ilgili kişiye/lere raporlanır. Her seviye sonunda da ortalamalar ve kişisel gelişim performansı detaylı olarak raporlanır.

Referanslarımız

Adres   :   Osmanağa Mah. Halitağa Cad.
        No: 22 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon   :   +90 216 414 69 24
Mobil   :   +90 501 911 29 18
E-posta   :   info@globaldilakademisi.com.tr


Telif Hakkı © 2014. Global Dil Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.